Magi

[Pre-Cos] Magi

posted on 26 Dec 2011 17:21 by envynopiz in COSPLAY, Magi
 
มาอย่างไว

ความจริงทำรูปเสร็จตั้งแต่วันที่กลับมาจากงานแล้วล่ะ (เห่อโคตร).....
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
The labyrinth of magic MAGI
 
 
 
Aladdin  :  Mikei
 
 

 
Alibaba  :  Yoppeez
 

 

 
Sinbad  :  PIZ
 
 
 
 
Jafal  :  BlooDySorrow
 
 
---------------------------------
 
 
.........รอรูปธีมมาก่อนจ้า  จากกล้องนุ้งพีมีแต่แบบ มองกันไปคนละทาง (ก๊ากกกก)
 
 
แล้วเจอกันแบบเต็มๆเร็วๆนี้จ้า...
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------


Code Here.